Algemene uitgangspunten Bedrijfshulpverlening

In deze omgeving vind je via de onderstaande linken informatie over de basis van hulpverlening.
Voor de bedrijfshulpverlening is de basis te vinden in de Arbowet.

In sommige gevallen is het heel belangrijk dat op een goede wijze snel professionele hulpverlening wordt gealarmeerd. Over de de aandachtspunten en werkwijze van de bedrijfshulpverlener en de interne alarmprocedure staat  bij alarmering beschreven.

Hulpverlening heeft een aantal aandachtsgebieden en een vaste omlijnde aanpak. Hierover lees je meer bij Hulpverleningspunten.
Uitleg over de verschillende professionele hulpdiensten en aandachtspunten voor een goede alarmering staat bij professionele hulp beschreven.

En ten slotte  kan je nalezen welke taken van een bedrijfshulpverlener worden verwacht.

Onderdelen: