Alarmering

Zodra een ongeval of een alarmerende situatie wordt ontdekt, is het noodzakelijk dat de BHV organisatie wordt gealarmeerd.
De BHV-ers kunnen gealarmeerd worden door:
-hulp geroep;
-alarmering via een slow whoop;
-noodoproep via telefoon of een oproepsysteem.

Het is belangrijk dat in de organisatie bekend is hoe de BHV wordt ingeschakeld en dat er met alle BHV-ers afspraken zijn gemaakt over ‘hoe zij worden gealarmeerd’.
Deze afspraken zijn opgenomen in het BHV plan/ ontruimingsplan (soms ook wel bedrijfsnoodplan genoemd). Deze afspraken hangen, ter ondersteuning, in korte instructies onder andere bij de receptie, in de kantine, nabij blusmiddelen en bij vluchtplattegronden.
Hoe de onderlinge communicatie tussen de BHV-ers plaats zal vinden, is vastgelegd in het BHV plan. De afspraken uit het BHV plan worden beoefend met de BHV-ers zodat tijdens een calamiteit de samenwerking zo goed mogelijk verloopt.

Uitwerking van wijze van alarmeren:
Een BHV’er kan direct door een melder(collega- medewerker) worden benaderd of een BHV-er wordt door hulpgeroep gealarmeerd. In beide gevallen is het belangrijk dat hij de juiste informatie ontvangt. De BHV’er moet weten waar het incident is en wat er aan de hand is. Op grond van de informatie van de melder gaat hij over tot handelen. Soms vraagt hij de persoon om met hem mee te gaan naar het incident om ter plekke tot actie over te kunnen gaan.
Een melding kan ook binnenkomen bij het interne alarmnummer: via een persoon of via de brandmeldinstallatie. In sommige bedrijven wordt  een alarmering direct gemeld op de pieper of mobiele telefoon van de BHV’er, zonder tussenkomst van het interne alarmnummer. De receptie heeft een procedure voor het uitvragen van een melding. De receptiemedewerker beslist op grond van de bedrijfsprocedure en de meldingsinformatie, wie er moet worden gealarmeerd. De BHV organisatie wordt gealarmeerd via alarmerings- en communicatiemiddelen.

De algemene hulpverleningsregels gelden bij elke inzet en moeten in onderstaande volgorde worden uitgevoerd:
1. Let op gevaar;
2. Ga na wat er is gebeurd;
3. Roep om hulp, als u alleen bent, zodat iemand u kan assisteren;
4. Zorg voor deskundige hulp;
5. Verleen Eerste Hulp, bestrijd de brand of start de ontruiming;

Een voorbeeld van een korte instructiekaart voor derden kan je vinden via onderstaande link:
(de 112 nummers kunnen ook vervangen worden voor eigen interne BHV-nummers)

brandveiligheidsinstructie 2020