Bij ongelukken is er vaak sprake van traumatische gebeurtenissen. Ook het bieden van hulp kan op een later moment zorgen voor grote psychische belasting.
Traumatische klachten kunnen zich uiten in slapeloosheid, heftige dromen, nervositeit, geprikkeldheid, snel opvliegerig en/ of gebrek aan concentratie. Deze klachten kunnen snel naar het incident verschijnen maar ook op later moment gaan opspelen.
Het is belangrijk dat na elk incident over de gebeurtenis wordt gepraat en dat een luisterend oor wordt ervaren. Het napraten en het delen van de ervaringen met andere getuigen van het incident en hulpverlening biedt  vaak al veel steun. Ook het ontvangen van informatie over de toestand van de slachtoffers helpt bij het verwerken van de gebeurtenis. Helaas is dit laatste veelal niet mogelijk door de wet op de privacy. Een oplossing is het ontvangen van een code van de professionele hulpverlening waarmee het slachtoffer of familie contact met de aanwezige helpers kunnen maken. Naast slachtofferhulp voor de slachtoffers is dit tegenwoordig ook beschikbaar voor de helpers. Politie biedt dit vaak aan. Ook de huisarts kan je helpen bij het verwerken van de intense gebeurtenissen van hulpverlening. En uiteraard ben je van harte welkom om voor je eigen verwerking je verhaal te delen met de instructeurs van IBAA.