Taken van de bedrijfshulpverlener

Taken van de BHV-er

De BHV-er is deskundig opgeleid voor het bieden van hulp binnen het eigen bedrijf. De scholing is gericht op de risico’s van het bedrijf. De BHV-er is zodanig aanwezig dat hij/ zij onmiddellijk hulp kan bieden.

De BHV-er heeft verschillen de taken naast de eerste hulpverlening en brandbestrijding. Zo heeft de BHV-er kennis van het bedrijfsnoodplan (of ook wel bedrijfshulpverleningsplan genoemd) en zijn er afspraken gemaakt over de wijze van communiceren, ontruimen en opvang van professionele hulpdiensten. De BHV-er heeft een voorpost functie, wat betekent dat hij/zij de tijd tijdens een calamiteit kan overbruggen tot de professionele hulpverlening het overneemt. Als er geen calamiteit is, zorgt de BHV-er er mede voor dat de vluchtwegen en de BHV hulpmiddelen vrij toegankelijk zijn en ook in de juiste staat verkeren. Bijzonderheden of onveilige situaties meldt de BHV-er bij de ploegleider, hoofd BHV en/ of directie.

Op basis van de kennis die de BHV-er heeft bepaalt hij/ zij aan de hand van de situatie welke vluchtwegen er worden genomen. Hiervoor stemt hij/ zij af met collega BHV-ers (indien aanwezig het hoofd BHV- ploegleider BHV).
Zodra een ontruiming wordt ingezet, controleert de BHV-er of de ruimtes zijn verlaten, apparaten zijn afgesloten, ramen en deuren zijn gesloten. Als een afdeling, gebied is gecheckt, markeert de BHV-er deze zodat hulpdiensten en mede BHV-ers weten wat er is uitgevoerd. Tevens geeft de BHV-er dit door aan BHV-er die de leiding heeft / de ploegleider/ hoofd BHV. De ploegleider is een BHV-er met aanvullende scholing/ bevoegdheid die de leiding heeft tijdens een calamiteit. In grotere bedrijven wordt deze functie ingevuld. Vooraf is afgesproken wie de ploegleider is of wie de ploegleider vervangt bij afwezigheid. In kleinere bedrijven werken aanwezige de BHV-ers samen.

De ploegleider/BHV-er met de leiding stuurt een BHV-er naar de meterkast voor het afsluiten van gas en elektra bij brand. Wat, wanneer moet worden afgesloten staat in het bedrijfsnoodplan waarvan het ontruimingsplan een onderdeel is.

De BHV-er zorgt dat hij herkenbaar is en geeft informatie over de calamiteit, het bedrijf (bijv. een ontruimingsplattegrond), slachtoffers, vermiste personen en bijzonderheden door aan de bevelvoerder (herkenbaar aan het rode hes over het brandweerpak), ambulance of politie.