Instructie reanimatierichtlijnen per 9 okt 2020

Instructie reanimatierichtlijnen per 9 okt 2020

Beste klanten,

Kort geleden is via diverse media gemeld dat de richtlijnen ten aanzien van het reanimeren weer terug gaan naar het Covid richtlijnen.

Van de wijzigingen wil ik jullie hierbij op de hoogte brengen.

Wie hebben de richtlijnen opgesteld?

De richtlijnen zijn opgesteld door de Nederlandse Reanimatieraad, HartslagNu, de Nederlandse Vereniging voor Medisch Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland in overleg met het RIVM. Het Ministerie van VWS heeft deze richtlijnen onderschreven.

Aangescherpte regels reanimatie

Voor alle slachtoffers geldt vanaf nu weer het COVID  reanimatieprotocol.

Aangepast beleid meldkamer

De 112-meldkamer heeft een aangepast beleid om te achterhalen of het slachtoffer met covid-19 besmet is. Bij een melding van een hartstilstand vraagt de centralist in de 112-meldkamer aan de beller of het slachtoffer covid-19 heeft. Wanneer de centralist informatie verkrijgt die erop wijst dat het slachtoffer besmet is, vraagt de centralist aan de beller dit door te geven aan de burgerhulpverleners die komen en wordt geadviseerd het aangepaste protocol te volgen.

Aangepast protocol: covid-19

Als de meldkamercentralist oordeelt dat het slachtoffer besmet is met covid-19 kan je nog steeds hulp verlenen:

  • Beoordeel ademhaling door alleen te kijken.
  • Dek mond en neus van het slachtoffer af met een doek, kledingstuk of mondmasker.
  • Geef geen mond-op-mondbeademing.
  • Geef wel borstcompressies.
  • Sluit wel een AED aan.

De mond-op-mondbeademing is een belangrijk onderdeel van de reanimatie. Wel is het zo dat op het moment van de hartstilstand het bloed meestal nog voorzien is van zuurstof voor de eerste minuten. Belangrijk is dat deze zuurstof wordt rondgepompt in het lichaam. Dat doe je door borstcompressies te geven.

Belangrijk om te weten:

  • Als omstanders aangeven wel de volledige reanimatie te willen doen, dan geeft de meldkamercentralist de instructie zoals hij dat volgens het normale protocol zou geven
  • De richtlijnen zijn een advies. Als je wel mond-op-mondbeademing wil geven bij iemand waarvan je weet dat hij of zij besmet is, staat dat je vrij. Zeker als het om een partner of familielid gaat, snappen we dat je gewoon wilt gaan reanimeren. Dit staat ook in de richtlijnen.

Aandachtspunten voor alle hulpverlening

  • Hanteer zo goed mogelijk de (hygiëne)maatregelen die de overheid adviseert.
  • Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
  • Desinfecteer je handen en polsen direct na de reanimatie met water en zeep of met handenalcohol bij een hulpverleningsvoertuig of op de werkplek.

Beschermingsmaskers 

Pocketmasks, Kiss of Life of andere middelen ter bescherming bij mond-op-mond- beademing kun je gebruiken bij normale reanimaties, maar beschermen niet of onvoldoende tegen het virus.

Ambulancepersoneel

De mensen op de ambulance krijgen ook instructies. Wees je ervan bewust dat het ambulancepersoneel in beschermende kleding naar een reanimatie toe kan komen. Het betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is.

Na de reanimatie

Krijg je in de periode na de reanimatie klachten die passen bij covid-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.

Alle informatie mbt reanimatie protocollen

Lees het volledige advies en meer informatie op de website van de Nederlandse Reanimatie Raad

Hebben jullie nog vragen of opmerkingen neem gerust contact op.

Met vriendelijke groet,

Ingrid Bakker