Author - Jacco

Instructie reanimatierichtlijnen per 9 okt 2020

Beste klanten, Kort geleden is via diverse media gemeld dat de richtlijnen ten aanzien van het reanimeren weer terug gaan naar het Covid richtlijnen. Van de wijzigingen wil ik jullie hierbij op de hoogte brengen. Wie hebben de richtlijnen opgesteld? De richtlijnen zijn opgesteld door de Nederlandse Reanimatieraad, HartslagNu, de Nederlandse Vereniging voor Medisch Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland in overleg met het RIVM. Het Ministerie van VWS heeft deze richtlijnen onderschreven. Aangescherpte regels reanimatie Voor alle slachtoffers geldt vanaf nu weer het COVID  reanimatieprotocol. Aangepast [...]

Read more...

Reanimatie richtlijnen tijdelijk aangepast ivm Corona Virus

Dit advies is opgesteld in onderling overleg tussen Nederlandse Reanimatieraad, Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancediensten, HartslagNu en het RIVM. RBN (Regio BHV Nederland BV) neemt dit advies over en adviseert het UWV deze ook toe te passen. Lees waar staat first responders en burgerhulpverleners ook BHV COVID-19: Advies beperking hulpverlening bij reanimatie Advies Nederlandse Reanimatie Raad over gevolgen van beperking van niet-medische hulpverlening bij reanimatie voor circulatiestilstand, in verband met de COVID-19 pandemie. De COVID-19 pandemie die nu [...]

Read more...