Diensten

Diensten

Hieronder volgt een kort overzicht met de diensten van IBAA.

U kunt door middel van op de lees meer link te klikken een uitgebreide beschrijving vinden van het onderwerp.

BHV

IBAA verzorgt BHV scholing voor diverse bedrijven en organisaties. De cursussen kunnen zowel op het bedrijf als op een externe locaties worden verzorgd.

De cursus wordt gegeven op basis van de richtlijnen van de arbowet, NEN 4000, risico-inventarisatie en -evaluatie. De instructie bevat een theoretisch en een praktisch gedeelte.

IBAA verzorgt zowel opleiding als herhalingscursussen.Lees meer »

Risico inventarisatie en -evaluatie

IBAA kan voor het midden en klein bedrijf de wettelijk verplichte Risico inventarisatie en – evaluatie ( RI&E) uitvoeren. Ook kan IBAA u ondersteunen bij het actualiseren van de de RI&E.

De RI&E wordt uitgevoerd aan de hand vanerkende lijsten (zie www.rie.nl) en de op het bedrijf beschikbare gegevens. Belangrijk is om al tijdens de voorbereiding afspraken te maken met het management en een vertegenwoordiging van het personeel.Lees meer »