Over IBAA

Over IBAA

IB Arbo Advies en BHV is gespecialiseerd in het verzorgen van cursussen:

  • Bedrijfshulpverlening (BHV),
  • EHBO en/ of eerste hulp aan kinderen (volgens Oranje Kruis) en
  • Reanimeren & AED (conform de Nederlandse Reanimatie Raad).

Daarnaast kunnen wij voor u werkplek onderzoeken en Risico-inventarisatie en -evaluaties verzorgen conform de arbowet.
Voor werkplek advies, advies ten aanzien van verzuimbeleid en verzuimbegeleiding kunt u ook bij ons terecht.

Cursussen bij u op het bedrijf

Wij hebben ons al sinds 2004 gespecialiseerd in cursussen op locatie. Hiermee onderscheiden we ons al jaren van onze collega’s. De cursussen worden hierdoor gericht op uw eigen praktijksituatie en voldoen aan de eisen uit de arbowet en NEN 4000.
Om te zorgen dat de cursus aan alle wensen en eisen voldoen nemen we samen met u de aankomende cursus van te voren door en kunnen zo de cursus geheel op uw bedrijf toespitsen.

wij werken met zeer ervaren lotusslachtoffers, hierdoor geven wij realistische voorbeelden die op uw bedrijf of in uw omgeving dagelijks kunnen voorkomen.

Een Lotusslachtoffer grimeert en speelt de letsels behorende bij een specifieke lessituatie. Cursisten leren zo vanuit een hele realistische simulatie hoe zij in dergelijke situaties moeten handelen. Naast het trainingseffect wordt tegelijk bekeken of de procedures in uw bedrijf goed te volgen zijn of aangepast dienen te worden.

Vakbekwame instructeurs

Onze instructeurs zijn zeer ervaren, gediplomeerd en gemotiveerd. Onze brandweerinstructeurs zijn naast gediplomeerd brandweerinstructeur ook bevelvoerders voor vrijwillige brandweerorganisatie, beroepsbrandweer in preventie en opleiden. Deze ruime praktijk ervaring brengen zij mee in de de praktische lessen waarbij zij duidelijk een  verschil maken in de samenwerking tussen de BHV-ers en de professionele hulpverleners. De inzet van de BHV-ers betreft een voorpostfunctie, waarbij eigen veiligheid centraal staat.

De eerste hulp instructeurs zijn bevoegd volgens het Oranje Kruis en NRR. De lessen worden op een praktische manier gegeven waarbij het zelf oefenen centraal staat. In overzichtelijke groepen wordt er aandacht besteed aan het reanimeren en AED inzet, het verbinden van wonden en het verzorgen van breuken, ongevalsituaties die aansluiten op de praktijk van de cursisten en worden ziektebeelden herkenbaar uitgebeeld.

De instructeurs voldoen aan de NIBHV richtlijnen en onze cursussen zijn CCV erkent.

Risico-inventarisatie en –evaluatie en werkplekonderzoek

IBAA kan u helpen bij de uitvoering van de wettelijk verplichte Risico inventarisatie en –evaluatie. Aan de hand van erkende lijsten worden samen met een vertegenwoordiging van het bedrijf de bedrijfsrisico’s in kaart gebracht en een voorzet van het plan van aanpak opgesteld. De prioritering van het plan van aanpak wordt gescoord aan de hand van de van Fine Kinney methode. De rapportage met inventarisatie en -evaluatie voorzien van een ingevulde plan van aanpak zorgt er voor dat u aan de wettelijke verplichtingen voldoet. Voor ondernemers met minder dan 25 medewerkers hoeft de (totale) rapportage sinds 1 april 2011 niet meer te worden getoetst door een gecertificeerde arbodienst.Werkplekonderzoek naar aanleiding van bijvoorbeeld klachten of een analyse van een werksituatie kan door ons deskundig worden uitgevoerd. U ontvangt het advies met mogelijk verbetermaatregelen en voorzien van de wettelijke richtlijnen.