Risico inventarisatie en -evaluatie

Risico inventarisatie en -evaluatie

IBAA kan voor het midden en klein bedrijf de wettelijk verplichte Risico inventarisatie en – evaluatie ( RI&E) uitvoeren. Ook kan IBAA u ondersteunen bij het actualiseren van de de RI&E.

De RI&E wordt uitgevoerd aan de hand van erkende lijsten (zie www.rie.nl) en de op het bedrijf beschikbare gegevens. Belangrijk is om al tijdens de voorbereiding afspraken te maken met het management en een vertegenwoordiging van het personeel.

De inventarisatie vindt plaats aan de hand van vragenlijsten, gesprekken en interviews en een rondgang door het bedrijf. De bevindingen worden gerapporteerd en besproken met een vertegenwoordiging van het bedrijf. Tijdens dit gesprek zullen de aandachtspunten worden gewogen en geprioriteerd. Tevens wordt het door het bedrijf ingevulde plan van aanpak besproken en beoordeeld. Het geheel vormt de RI&E.