BHV

BHV

IBAA verzorgt BHV scholing voor diverse bedrijven en organisaties. De cursussen kunnen zowel op het bedrijf als op een externe locaties worden verzorgd.

De cursus wordt gegeven op basis van de richtlijnen van de arbowet, NEN 4000, risico-inventarisatie en -evaluatie. De instructie bevat een theoretisch en een praktisch gedeelte.

De opleidingscursus (agrarisch) bedraagt totaal 12 lesuren, waarvan 8 uur levensreddend handelen en 4 uur brandbestrijding en ontruiming. Beide onderdelen worden getoetst op praktisch handelen en met een schriftelijk examen op het NIBHV niveau.

De opleiding (algemeen en risico volle bedrijven) bevat 16 lesuren waarvan 8 uur levensreddend handelen en 8 uur brandbestrijding en ontruiming. Ook deze cursus wordt gegeven en getoetst op het niveau van het NIBHV .

De lesduur van een herhalingsles bedraagt 8 uur per cursist (excl. (lunch) pauze). Dit bevat 4 uur levensreddend handelen en 4 uur brandbestrijding en ontruiming. Dit kan in 2 losse dagdelen van 4 uur worden gegeven. De lesdagen kunnen in overleg worden bepaald.

Voor certificering door het NIBHV kan worden gekozen, dit is niet wettelijk verplicht. De cursussen zijn CCV erkend en komen in aanmerking voor de scholingspunten voor het chauffeursdiploma.

In de les worden de volgende onderwerpen behandeld:

Benaderen incl. de 5 belangrijke punten, reanimeren incl. toepassen AED, Heimlich, rautek, ernstige bloedingen / shock, (brand) wonden, wondjes en verbinden, oogletsels, botbreuken, verstuikingen, anafylactische shock (wespen/ bijen-voedsel), bewustzijnstoornissen (incl. suikerziekte, epilepsie, warmte-koude, beroerte, vergiftiging), ademhalingsstoornissen en circulatiestoornissen. In samenspraak met de opdrachtgever wordt het herhalingsprogramma samengesteld. Bedrijfs- en ongevalgegevens worden hierin betrokken. Voor de lessen kan gebruik worden gemaakt van een lotus (een persoon getraind in het uitbeelden van ziekten en letsels)

Bij het brand en ontruimingsgedeelte zal worden ingegaan op soorten branden, brandoorzaken, brandbestrijding. Tevens wordt er geoefend met diverse blusmiddelen en het doven van beginnende brand. Ook het ontruimen van een gebouw, gebruik van communicatiemiddelen en hulpmiddelen wordt behandeld. Bijvoorkeur geven wij les op de bedrijfslocatie om gebruik te kunnen maken van de eigen omgeving. Ter plaatse wordt het BHV plan besproken en doorgelopen. Ook kunnen knelpunten worden behandeld. Tevens kunnen scenario’s worden samengesteld met behulp van simulatiemateriaal als rookmachines en vlammen projectie.